Cauta in site
Noutati

21.04.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

03.11.2016
Informare cetateni - delimitare si numerotare sectii de votare - alegeri parlamentare 2016

10.11.2015
GHID DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI ÎN RELAȚIA CU STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

03.02.2014
Comuna Prundu Bârgăului anunta publicul interesat ca poate beneficia de conexiune wireless gratuita la internet in centrul comunei.

21.05.2013
COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE",
... citeste mai mult

Vreme

Hotarari ale Consiliului Local 2019.

Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoane fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020

Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale datorate de persoane fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020

Hotarare privind aprobarea nivelului/cuantumului taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de instituire si administrare a texei speciale de salubrizare in Comuna Prundu Bargaului

Hotarare privind aprobarea Planului anula de achizitii publice pe anul 2020 al comunei Prundu Bargaului

Hotarare privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemnoase destinate populatie si nevoilor locale pentru anul 2020

Hotarare privind stabilirea destinatiei materialului lemnos ce se va exploata in anul 2020 din cota anului 2020 din padurile proprietate publica a comunei Prundu Bargaului

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Prundu Bargaului

Hotarare privind analiza si aprobarea bugetului comunei Prundu Bargaului la 30092019

Hotarare privind aprobarea lucrarilor suplimentare pentru obiectivul de investitii "CONSTRUIRE SCOALA GENERALA IN COMUNA PRUNDU BARGAULUI, JUDET BISTRITA-NASAUD"

Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "AMENAJARE RAU SECU ZONA AMONTE DN!& IN LOCALITATEA PRUNDU BIRGAULUI"

Hotarare privind stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si a terenurilor apartinand domeniul public si privat al comunei Prundu Bargaului

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de distribuire, montare si pastrare a placutelor cu numere administrative a imobilelor in comuna PRUNDU BARGAULUI

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Prundu Bargaului

Hotarare privind stabilirea numarului de posturi si a structurii functionale de la nivelul comunei Prundu Bargaului

Hotarare din 29.01.2019 privind modificarea anexei la HCL nr 5/23.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si presonalul contractual de specialitate al primarului comunei Prundu Bargaului, serviciile publice si activitatile din subordinea Consiliului local PrunduBargaului

 

Hotarari ale Consiliului Local 2018.

Hotararea nr.1/31.01.2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol pentru anul 2017 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

Hotatarea nr.2/31.01.2018 privind aprobarea asigurarii de servicii de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare specializata a UAT comuna Prundu-Birgaului, a Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului, a Primarului comunei Prundu-Birgaului si a Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Prundu Birgaului in anul 2018.

Hotararea nr.3/31.01.2018 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in  situatii de necesitate deosebite, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.

Hotararea nr.4/31.01.2018 privind Planul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilite pentru beneficiarii de ajutoar social comform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare pt anul 2018.

Hotararea nr.5/31.01.2018 privind revocarea HCL Prundu-Birgaului nr.131/19.12.2017 privind transmiterea in administrarea Consiliului de Administratie a unitatii de invatamant preuniversitar Liceul ,,Radu Petrescu" din comuna Prundu-Birgaului a bunurilor imobile, teren si constructii in care isi desfasoara activitatea, proprietatea publica a comunei Prundu Birgaului.

Hotatarea nr.6/31.01.2018 privind modificarea si completarea punctului III din anexa nr.1 la HCL nr.117/24.11.2017 privind stabilirea taxelor spevciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2018.

Hotararea nr.7/31.02.2018 privind stabilirea numarului de posturi si a structurii functionale de la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotararea nr.8/31.01.2018 privind atribuirea de denumiri strazilor si locurilor publice din comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotatarea nr.9/31.01.2018 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 20.02.2018 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotararea nr.10/31.01.2018 privind aprobarea retragerii comunei Prundu-Birgaului din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Izvoarele Sieului".

Hotararea nr.11/31.01.2018 privind achizitionarea lucrarilor de amenajare a terenurilor cu destinatie forestiera cuprinse in actele de proprietate al comunei Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare salarii 2018.

Hotarari ale Consiliului Local 2017

Hotarare nr.12/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

Hotarare nr.13/23.02.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistent personl l persoanei cu hndicap pentru anul 2017.

Hotarare nr.14/23.02.2017 privind aprobarea retelei scolare din cadrul retelei de invatamant preuniversitar a Liceului ,,Radu Petrescu" comuna Prundu-Birgaului pentru anul scolar 2017-2018.

Hotarare nr. 15/23.02.2017 privind atribuirea de denumire a noii structuri ,,Gradinita cu program prelungit Susenii-Birgaului" structura arondata Liceului Radu Petrescu Prundu-Birgaului propusa sa functioneze in anul scolar 2017-2018.

Hotarare nr.16/23.02.2017 privind aprobarea infiintari unei piete/obor pentru lemn de foc in comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.17/23.02.2017 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate deosebite, altele decat cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.

Hotarare nr.18/23.02.2017 privind Planul de ctiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2017.

Hotarare nr.19/23.02.2017 privind adoptarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionrea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.20/23.02.2017 privind insusirtea si aprobarea documentatiei topografice  de dezlipire a imobilului teren inscris in CF nr.26550 domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului. 

Hotarare nr.21/23.02.2017 privind aprobarea conditiilor de incheierte a Actului aditional nr.2 la contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv ,, Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud" nr. 1908/02.09.2016.

Hotarare nr.22/23.02.2017 privind modificarea HCL nr.88/28.11.2014 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna Prundu-Birgaului pentru persoanele fizice care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubrizare.

Hotarare nr.23/23.02.2017 privind stabilirea numarului de posturi si a structurii functionale de la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.24/23.02.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici, pentru obiectivul ,,MODERNIZRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, INCLUSIV DOTARE, LOCALITATEA SUSENII-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Hotarare privind inscrierea in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului al unui imobli teren extravilan in suprafata de 50.011 mp inscris in CF 109.

Hotarare nr.26/23.02.2017 privind insusirea modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prundu-Birgaului aprobata prin HCL nr. 21/31.08.1999.

Hotarare nr.27/23.02.2017 privind achizitionarea serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate prntru investitiile ,,ILUMINATUL PUBLIC IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD " si ,,REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GENERALA CLASELE I-IV IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Hotarare nr.29/07.03.2017 privind respingerea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrala a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasauda plangerii prealabile formulate de SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU SA si aprobarea corelativa a raspundului Asociatieu la plangerea prealabila formulata de SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA.

Hotarare nr.30/07.03.2017 privind respingerea de catre UAT PRUNDU-BIRGAULUI a plangerii prealabile formulata de SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU SA.

Hotarare nr. 31/14.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,,MODERNIZARE SI AMENAJARE ACCES PIETONAL, ACCES RUTIER SI SPATII DE PARCAJE IN ZONA BLOCURILOR  ,,LA BALTA'' IN COMUNA PRUNDU BIRGAULUI''.

Hotarare nr.32/14.03.2017 privid aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,,REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MASARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI''.

Hotarare nr.33/14.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltre Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD''.

Hotarare 34/14.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,, MODERNIZARE SI AMENAJARE ZONA PARCAJE IN VECINATATEA BLOCURILOR RAAL IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI".

Hotararea nr. 35/14.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,,REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GENERALA CLASELE I-IV IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI''.

Hotararea nr.36/14.03.2017 privind achizitionarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru investitia ,,REABILITARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI MASARDARE SCOALA PROFESIONALA IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Hotararea nr.37/14.03.2017privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,, MODERNIZARE STRAZI SECUNDARE DIN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Hotarare nr.38/27.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de functionare piata comercializare msa lemnoasa pentru foc destinata cetatenilor comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.39/27.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2017.

Hotarare nr.40/27.03.2017 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea si inchirierea acestora. 

Hotarare nr.41/27.03.2017 privind stabilirea structurii pe specialitati a comisiei sociale de analiza pentru repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte si desemnarea consilierilor locali care vor face parte din aceasta comisie.

Hotarare nr.42/27.03.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public (inscriere provizorie) in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului al unor imobile in care functioneaza cabinetele medicale.

Hotarare nr. 43/27.03.2017 privind aprobarea cuantumului garantiei financiare datorate de concesionari la concesionarea bunuril;or ce apartin proprietatii publice si private a comunei Prundu-Birgaului (concendent).

Hotarare nr.44/27.03.2017 privind aprobarea atribuirii unui numar de patru autorizatii taxi.

Hotararea nr.45/27.03.2017 privind aprobarea transformarii unui post din cadrul Liceului Radu -Petrescu Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.46/27.03.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,INFIINTARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD'. 

Hotarare nr.47/27.03.2017 privind implementarea proiectului ,,INFIINTARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" prin accesarea schemei de ajutor de stat Sprijin acordat inteprinderilor pentru investitiile necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii infrastructurii silvice, aferenta submasurii 4.3-Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice"-componenta infrastructura de acces slvica. 

Hotarare nr.48/27.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finatare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobartea valorii toatale a investitiei, SUPRAETAJARE CORPURI B SI C, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, REFACERE IMPREJMUIRE SI AMENAJARE CURTE LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI.

Hotararea nr. 49/27.03.2017 privind aprobarea solicitarii de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a comunei Prundu-Birgaului, precum si aprobarea valorii totale a investitiei ,, INFIINTARE CENTRU MEDICAL IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD".

Hotarare nr.50/30.03.2017 privind implementarea proiectului MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, INCLUSIV DOTARE, LOCALITATEA SUSENII-BIRGAULUI, COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

Hotarare nr.52/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul invatamantului, a sportului, promovarii traditiilor populare si mestesugaresti, protectiei mediului si amenajarii estetic edilitare a gospodariilor si sediilor agentilor economici din localitatea Prundu-Birgaului.

Hotararea nr.51/03.04.2017 privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prundu-Birgaului aprobata prin HCL nr. 21/31.08.1999.

Hotarare nr.53/27.04.2017 privind actualizarea Planului de naliza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotararea nr.54/27,04,2017 privind necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al implementarii proiectului INFIINTARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" prin accesarea schemei de ajutor de stat Sprijin acordat inteprinderilor pentru investitiile necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii infrastructurii silvice, aferente SUBMASURII 4.3, -invwstitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice- componenta infrastructura de acces silvic.

Hotarare nr.55/26.05.2017 privind probarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Medicina scolara.

Hotarare nr.56/26.05.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2016.

Hotarare nr. 57/26.05.2017 privind aprobarea cotizatiei incepand cu anul 2017, a Consiliului local Prundu-Birgaului, membru al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud. 

Hotarare nr.58/26.05.2017 privind acordarea incredintarii mandatului special, dl. Crisan Doru Toader avand calitatea de Primar al comunei Prundu-Birgaului, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pt Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.59/26,05,2017 privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.3 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din Judetul Bistrita-Nasaud nr. 1908/05.09.2016

Hotarare nr.60/26.05.2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu-Birgaului la data de 31.03.2017.

Hotarare nr.61/26.05.2017 privind aprobarea transformarii a doua posturi din cadrul Liceului Radu -Petrescu Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.62/26.05.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1058 mp situat in comuna Prundu-Birgaului nr. 362, aflat in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.63/26.05.2017 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie bncara in valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului rural-IFN SA pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.2 

Hotarare nr.64/26.05.2017 privind desemnarea membrilor in Consiliul Director al Asociatiei Proprietarilor de Padure Birgau-Calimani , desemnarea reprezentantului pentru functia de presedinte al Asociatiei de catre Asociatul -comuna Prundu-Birgaului si a membrilor in Consiliul de Administratie al Regiei Publice locale Ocolul Silvic Tihuta Colibita RA

Hotarare nr.65/26.05.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din dat de 20.06.2017 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.66/26.05.2017 privind aprobarea efectuarii expertizelor tehnice in vederea demolarii unor constructii aflate in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului pentru construirea/infiintarea unui centru medical in comuna Prundu-Birgaului. 

Hotarare nr. 67/26.05.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 25.07.2017 din fndul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.68/26.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotarare nr.72/11.07.2017 privind aprobarea valorii de investitie de 7.407.303,03 lei si a solicitarii unei Scrisori de garantie in valoare de 2.984.578,59 lei pentru implementarea proiectului ,,Extindere retea de apa si apa uzata in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.73/11.07.2017 privind aprobarea externalizarii serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.74/11.07.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare Functionare UAMS din localitatea Susenii-Birgaului.

Hotarare nr. 75/11.07.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 10.08.2017 din fondul forestier proprietate publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.76/21.07.2017 privind insusirea modificarii si completarii inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prundu-Birgaului aprobata prin HCL nr.21/31.08.1999.

Hotarare nr.77/31.07.2017 privind aprobarea concesionarii directe a unor spatii avand destinatia de cabinete medicale situate in imobilul dispensar uman inscris in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.78/31.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 99/14.12.2016 privind aprobarea Programului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, primariei, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu-Birgaului pe anul 2017.

Hotarare nr.79/31.07.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarilor impozitului pentru cladirile si terenurile neangrijite cu pana la 500% si acriteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neangrijite din comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.80/31.07.2017 privind aprobarea listei de repartizare a celor 16 unitati locative, construite prin ANL, in regim de inchiriere, pentru tineri in blocul situat in str. Bistricioarei  f.n din comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr. 81/31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2017.

Hotarare nr.82/31.07.2017 privind modificarea HCL nr.67/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functinare a Consiliului local al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr. 83/31.07.2017 privind stabilirea coeficientilor si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului, incepand cu 01.iulie 2017.

Hotarare nr. 84/31.07.2017 privind organizarea si reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.85/31.07.2017 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si desfasurarea sarbatorii ,,Zilele comunei Prundu-Birgaului- Festivalul International de Folclor ,,Regele Brazilor" editia a XVI a-august 2017.

Hotarare nr. 87/31.07.2017privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 24.08.2017 din fondul forestier proprietate publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.86/31.07.2017 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 23044 mp situat in intravilanul comunei Prundu-Birgaului, aflat in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.88/18.08.2017 privind transformrea unor posturi vacante de executie, personal contractual si functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr. 89/18.08.2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu-Birgaului la data de 30.06.2017.

Hotarare nr.90/18.08.2017 privind aprobarea restrangerii dreptului de folosinta asupra imobilului inscris in CF 1465, nr. top 948/2/2/3 si 949/2/2/3 in favoarea Cooperativei de Consum Prundu-Birgaului de la suprafate de 4295 mp la suprafata de 1914 mp, suprafata construita  la sol a vechiilor constructii si inscrierea in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului a terenului identificat in Cf 25119 (cf vechi 1465).

Hotarare nr.91/18.08.2017 privind aprobarea darii in administrare a imobilului teren inscris in CF 25974, aflat in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului, in suprafata de 9985 mp teren situat in intravilanul comunei Prundu-Birgaului judetul Bistrita-Nasaud, catre OS TIHUTA COLIBITA RA pentru perioada functionarii pietei pentru comercializare masa lemnoasa in comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.92/18.08.2017 privind aprobarea conditiilor de incheiere a actului aditional nr. 4 la contractul de achizitie public a serviciului public de salubrizare respectiv ,,Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centerelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud" nr. 1908/02.09.2017.

Hotarare nr. 93/18.08.2017 privind modificarea HCL nr. 72/11.07.2017 privind aprobarea valorii de investitie de 7.407.303,03 lei si a solicitarii unei scrisori de garantie in valoare de 2.984.578,59 lei pentru implementarea proiectului Extindere retea de apa si apa uzat in com Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.94/18.08.2017 privind aprobarea dezmembrarii imobilelor, inscrise in CF nr. 26429, 25121, 26436, 26303, 26300 proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului conf documentatiei cadastrale.

Hotarare nr.96/22.09.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei lunare pe mp pentru titularii contractelor de inchiriere locuinte situate in blocul ANL, situat in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.97/22.09.2017 privind propunerea schimbarii de destinatie a cladirii in care a functionat Gradinita Prundu-Birgaului nr.987 si a terenului aferent apartinand domeniului public al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.98/22.09.2017 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.28/27.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei locale a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.99/22.09.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licittia de masa lemnoasa pe picior din data de 20.10.2017 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.100/22.09.2017 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al comunei Prundu-birgaului in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Radu Petrescu Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud''.

Hotarare nr.101/22.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finatarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul ,, Modernizare strazi secundare in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud''.

Hotarare nr.102/22.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL pt obiectivul Construire dispensar medical in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud".

Hotarare nr.103/22.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2017.

Hotarare nr. 104/22.09.2017 privind aprobarea preturilor de referinta pentru valorificarea masei lemnoase vanduta pe picior catre agentii economici din suprafetele  cu vegetatie forestiera ce apartine comunei Prundu-Birgaului in anul 2018.

Hotarare nr.105/06.10.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de ornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 25.10.2017 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.106/06.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul ,, REABILITARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA GENERALA CLASELE I-IV IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

Hotarare nr.107/06.10.2017 privind trecerea din domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului a imobilului teren inscris in CF 26959.

Hotarare nr.108/31.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului pentru anul 2018.

Hotarare nr.109/31.10.2017 privind scoaterea din evidenta fiscala  persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.

Hotarare nr.110/31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2017.

Hotarare nr.111/31.10.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa fasonata din data de 20.11.2017 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare nr.112/31.10.2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu-Birgaului la data de 30.09.2017.

Hotarare nr.113/31.10.2017 privind modificarea HCL nr. 64/06.05.2017 privind desemnarea membrilor in Consiliul Director al Asociatiei Proprietarilor de Padure ,, Birgau Calimani" desemnarea reprezentantului pentru functia de presedinte al Asociatiei de catre Asociatul-Comuna Prundu-Birgaului si membrilor in Consiliul de Administratie al Regiei Publice locale Os Tihuta-Colibita".

Hotarare nr.114/31.10.2017 privind aprobare scoaterii definitive din fondul forestier a unei suprafete de padure, proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului in vederea instituirii perimetrului de exploatare ,, Mateas".

Hotarare nr.115/31.10.2017 privind aprobare scoaterii definitive din fondul forestier national a unei suprafete de padure, proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului in vederea instituirii perimetrului de exploatare ,,Surduc".

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Hotarare privind modificarea Hotararii nr.103/14.12.2016 privind avizarea Documentatiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale, inclusiv deseuri menajere si managementul Statiilor de transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.9/26.01.2017 privind aprobarea demolarii imobilului constructie Camin Cultural si anexe inscris in Cf 26305 situat in comuna Prundu-Birgaului nr.952, apartinand domeniului public al comunei Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare nr.10/26.01.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii  apartinatorii, sustinatorii si /sau de reprezentantii legali ai acestora, precum si procedura privind internarea/externarea beneficiarilor in/din Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Susenii-Birgaului.

Hotarare nr.11/26.01.2017 privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 21.02.2017 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului. 

Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficientului sectiunii de dezvoltare pe nul 2016.

Hotarare privind aprobre Planului anual de achizitii publice pe anul 2017.

Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

Hotarare privind stabilirea destinatiei materialului lemnos ce se va exploata in anul 2017 din cota anului 2017 din padurile proprietate publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemnoase destinate populatiei si nevoilor locale pentru anul 2017 din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare specializata a unitatii administrativ teritoriale Comuna Prunmdu-Birgaului, a Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului, a Primarului comunei Prundu-Birgaului si a Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Prundu-Birgaului in anul 2017.

Hotarari ale Consiliului Local 2016

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2017.

Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2017.

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabil a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030.

Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu-Birgaului la data de 30.09.2016.

Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului pentru anul 2017.

Hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a valorii de investitie pentru obiectivul ,,AMENAJARE PARC ZONA SCOLII PROFESIONALE"in comuna Prundu-Birgaului. judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare privind aprobarea lucrarilor suplimentare si actualizarea valorii lucrarilor de constructii cu indicele de inflatie pentru obiectivul ,,GRADINITA CU 120 LOCURI" in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare privind achizitionarea unui serviciu de elaborare a studiului de fezabilitate ptntru investitia ,,AQUAPARK PRUNDU-BIRGAULUI".

Hotarare privind aprobarea Raportului nr.8833/28.11.2016 intocmit de D-na Bognariu Elena Claudia -inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului, privind numarul de utilizatori al serviciului de salubrizare asumat si comunicat pentru intocmirea documentatiei de atribuire.

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local. 

Hotarare privind aprobarea conditiilor de inchiriere a Actului aditional nr.1 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv ,,Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de colectare din judetul Bistrita-Nasaud" nr.1908/02.09.2016.

Hotarare privind implementarea proiectului ,,Extindere retea de apa si apa uzata in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud".

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ,,Extindere retea de apa si apa uzata in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud".

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora precum si procedura privind internarea/externarea beneficiarilor in/din Unitatea de Asistenta Medico Sociala Susenii-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind aprobarea propunerilor pentru stabilirea ordinii de prioritate si de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Hotarare privind aprobarea preturilor de referinta valorificare masei lemnoase vanduta pe picior catre agentii economici din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu-Birgaului in anul 2017.

Hotarare privind transformarea  unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat privind pregatirea si implementarea proiectului,, Modernizare DJ 172D: Muresenii-Birgaului (DN 17)-La Colibita-Colibita-Bistrita-Birgaului (DN17)-(DN17) Josenii-Birgaului-Stramba-Ilva Mica (dDN17)-Poiana Ilvei-Magura Ilvei-Ilva Mare-Lunca Ilvei-limita judet Suceava, judetul Bistrita-Nasaud" lot2, lot3, lot4.

Hotarare privind achizitionarea serviciilor de elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I) pentru ,, Modernizre Gradinita cu program prelungit, inclusiv dotare, Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare privind achizitionare unui serviciu de proiectare faza studiu de fezabilitate (SF) pentru investitia ,,Extindere retele de apa si apa uzata in comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud".

Hotarare privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului in Consiliul de administrare a Liceului ,,Radu Petrescu" Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli VII al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind aprobarea Regulmentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Prundu-Birgaului. 

Hotarare privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 14.09.2016 in fondul forestier proprietate publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu-Birgaului la data de 30.06.2016

Hotarare privind revocarea HCL nr. 58/07.07.2016 privind aprobarea schimbarii de destinatie a imobilului situat in comuna Prundu-Birgaului, sat Susenii-Birgaului nr.145, din Scoala Generala Susenii Birgaului in regim P+1E in Gradinita Susenii-Birgaului.

Hotarare privind revocarea HCL nr. 57/07.07.2016 privind aprobarea schimbarii de destinatie a imobiluluyi situat in comuna Prundu-Birgaului nr.953, din Scoala Generala cls. I-IV in Monument Istoric Hotel Graniceresc-Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autoturismele din dotare precum si pentru cheltuielile de protocol.

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare aprobarea Planului Topografic, suport al documentatiei Planului Urbanistic General (PUG) precum si prelungirea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Prundu-Birgaului aprobat prin HCL nr.30/29.08.2003.

Hotarare privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 04.08.2016 din fondul forestier proprietate publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea modificarii pct 4-Cap.IV din Anexa nr.II la HCL nr.15/25.03.2014 a Consiliului Local Prundu-Birgaului privind aprobarea concesiunii pasunilor comunale prin atribuire directa catre Asociatia crescatorilor de Taurine si Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe nul 2016.

Hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Prundu-Birgaului, doamnei RAUS (BALOGH) EMILIA din Los Angeles-California.

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de resedinta.

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si desfasurarea sarbatorii ,, Zilele comunei Prundu-Birgaului-Festival Intrenational de Folclor Regele Brazilor" editia a XV -a august 2016.

Hotarare privind acordarea unor facilitati persoanelor care au domiciliul pe raza comunei Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii functiei de administrator public al comunei Prundu-Birgaului si a contractului de management.

Hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei Prundu-Birgaului in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului a unui imobil teren inscris in CF 26429, CF26303, CF 26436, CF 26300, CF 25121.

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei Agroalimentare a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind modificare HCL nr.2/28.01.2016 privind stabilirea numarului de posturi si a structurii functionale de la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind validare mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05.06.2016, ce compun Consiliul Local al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind alegerea Comisiei de validare.

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

Hotarare privind constituirea Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind alegerea si orgnizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului locl al comunei Prundu-Birgaului la data de 31.03.2016.

Hotarare privind aprobarea modificarii art.4 alin.5 din Hotararea Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului nr.16/09.04.2013 privind aprobarea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu asociat unic Comuna Prundu-Birgaului prin Consiliul Local. 

Hotarare privind aprobarea contributiei lunare de intretinere datorate de beneficiarii, apartinatorii, sustinatorii si/sau de reprezentantii legali ai acestora si a costului cu personalul nemedical in cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Susenii-Birgaului, precum si procedura de stabilire si de incasare a contributiei lunare de intretinere.

Hotarare privind aprobarea Acordului de Cooperare intre Asociatia de dezvoltare intercomunitara Izvoarele Sieului si Consiliul Local al comunei Prundu-Birgaului pentru organizarea si exercitarea functiei de audit intern.

Hotarare privind trecerea unui teren intravilan din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  a Politiei Locale a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2015.

Hotarare privind aprobarea Progrmului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, primariei, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind respingerea solicitarii operatorului SC Vitalia Servicii pentru Mediu Sa de modificare a tarifelor ferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special: Tarif 1-persoane fizice urban. Tarif 2- persoane fizice rural.

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si  indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ,,Amenajare spatii exterioare gradinita cu 120 locuri in comuna Prundu-Birgaului si imprejmuire".

Hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Prundu-Birgaului D-lui prof. univ. dr. Sebastian Wachsmann-Hogiu- Centrul pentru Biophotonics, Stiinta si tehnologie-Universitatea din California, Davis.

Hotarare privind modificarea HCL nr.97/21.12.2015 privind stabilirea preturilor de vanzare a masei lemnoase din rampa destinate populatiei si nevoilor locale pentru anul 2016 din suprafetele cu vegetatie forestiera ce apartin comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea rectificrii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind participarea comunei Prundu-Birgaului la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a microregiunii in perioada 2014-2020 in cadrul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani.

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ,,ASFALTARE STRAZI SECUNDARE IN LOCALITATEA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundu-Birgaului pentru anul 2016

Hotarare privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise in vederea inchirierii spatiilor/terenurilor situate in incinta unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul ,,Radu Petrescu" din comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ,,INFIINTARE SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD''.

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ,,AMENAJARE VAI IN COMUNA PRUNDU-BIRGAULUI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD.

Hotarare privind stimularea participarii in invatamant prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate -Legea nr.248/2015.

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare in judetul Bistrita-Nasaud pentru perioada 2016-2020.

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind stabilirea taxelor pentru serviciile oferite de catre Baza Sportiva din comuna Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Prundu-Birgaului la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Izvoarele Sieului".

Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii nr.87/25.11.2015 privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prundu-Birgaului aprobata prin Hotararea Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului nr.21/31.08.1999.

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2016.

Hotarare privind stabilirea nrumarului de posturi si a structurii functinale de la nivelul comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea preluarii in administrare a imobilului ,, SUBUNITATE DE POMPIERI SI GARDA DE INTERVENTIE SMURD" inscris in CF cu nr. cadastral 26339 aflata in domeniul public al comunei Prundu-Birgaului, in suprafata de 4562 mp teren si constructii aferente, situat in intravilanul comunei Prundu-Birgaului nr.359, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita"  pentru perioada in care isi desfasoara activitatea Garda de interventie Prundu-Birgaului.

Hotarare privind stabilirea destinatiei materialului lemnos ce se va exploata in anul 2016 din cota anului 2016 din padurile proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare privind aprobarea partizilor si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de 23.02.2016 din fondul forestier proprietatea publica a comunei Prundu-Birgaului.

Hotarare aprobarea asigurarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare specializata a UAT Prundu-Birgaului , a Consiliului Local al comunei Prundu-Birgaului, a Primarului comunei Prundu-Birgaului si a Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate Prundu-Birgaului in anul 2016.

Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Hotarare privind aprobarea aderarii UAT Prundu-Birgaului, din judetul Bistrita-Nasaud conform Acordului de parteneriat anexat prezentei hotarari, in vederea depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare Locala) 2014-2020 pentru selectia ,,Asociatia Grup Local Pescaresc Bistrita-Nasaud' in cadrul POPAM 2014-2020.

Hotarari ale Consiliului Local 2015

Hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2016

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2016.

 

 

 

Hotărâri ale Consiliului local 2014

Hotarare privind  procedura de atribuire a 11 autorizatii taxi

Hotarare privind atribuirea unei autorizatie taxi

 Hotarare privind atribuirea unui nr. de 11 autorizatii taxi

 

 

Hotărâri ale Consiliului LocaL 2013

Horarare scoatere la licitatie imobil cladire

Proiect de hotarare si anexele privind stabilirea taxelor si impozitelor locale 2014

Hotarare privind atribuirea a 3 autorizatii taxi

Anexa la Hotarea privind atribuirea celor 3 autorizatii taxi 

Regulament functionare 2013

Hotărârea de consiliu local privind transportul în regim de taxi şi in regim de închiriere

Anexa la Horararea de consiliu privind transportul in regim de taxi

Hotarare privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 3 autorizatii taxii disponibile potrivit Registrului Special

Hotărâri ale Consiliului Local 2012

Hotarere impozite 2012+taxe speciale
Hotarare privind stabilirea preturilor paduri persoane fizice 2012
HOTARARE privind aprobarea volum masa lemn 2012
 

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2011

Hotarere impozite 2011+taxe speciale
Hotarare-supraf. de teren comisie comunala prundu Bargaului 2011
Hotarare Vrasmas Niculae cetatean de onoare 2011
Hotarare privind trecere titlu gratuit drumuri forestiere 2011
Hotarare privind taxa acces locuri taxi 2011
Hotarare privind stabilirea preturilor paduri persoane fizice 2011
Hotarare privind stabilie masuri divort 2011
Hotarare privind Regulamentul inchiriere
Hotarare privind rabele 2011
Hotarare privind politia comunitara 2011 + modificare
Hotarare privind aprobarea volum masa lemn 2011
Hotarare privind aprobarea volum masa lemn 2011 + suplimentare
Hotarare privind aprob. plan actiune protectie ape-nitrati 2011
Hotarare plan ocupare functii publice
 

NU DA SI NU PRIMI MITA

Campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase

Sondaj
Apreciați activitatea Primăriei Prundu Bârgăului:
Informatii Contact
Primăria Prundu Bîrgăului

Str. Principală, nr. 512
Loc. Prundu Bîrgăului
Cod 427230
Jud. Bistrița-Năsăud

Tel.  0263265011
Fax 0263265009

Program de lucru:
Luni-Vineri, intre orele 08.00-16.00