Cauta in site
Noutati

21.04.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

03.11.2016
Informare cetateni - delimitare si numerotare sectii de votare - alegeri parlamentare 2016

10.11.2015
GHID DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI ÎN RELAȚIA CU STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

03.02.2014
Comuna Prundu Bârgăului anunta publicul interesat ca poate beneficia de conexiune wireless gratuita la internet in centrul comunei.

21.05.2013
COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE",
... citeste mai mult

Vreme

 Termen pentru declararea și înregistrarea nașterii – 30 zile
Nașterea se înregistrează la starea civilă/primărie în a cărei rază s-a produs evenimentul.
Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Certificatul medical constatator al nașterii

- original

 

Documentul de identitate al mamei și, după caz, al tatălui

- original și fotocopie

Actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ori Spaţiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene sau, după caz,

Permisul de ședere permanent eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări; 

Paşaportul părintelui cetăţean străin sau apatrid/părinţilor cetăţeni străini sau apatrizi

În cazul cetățenilor străini ale căror acte de identitate nu sunt emise într-o limbă de circulație internațională sau nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare ale persoanei;

Dacă din documentele străine prezentate nu rezultă în mod distinct care este numele de familie şi prenumele se solicită declaraţia notarială a titularului în acest sens.

În lipsa actului de identitate al mamei, în cazul în care aceasta este cetățean român, declarantul prezintă fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unității sanitare și copia certificatului de naștere a mamei

Actul de identitate al declarantului,

- original și fotocopie

 

Certificatul de căsătorie al părinților copilului,  dacă este cazul

- original și fotocopie

 

Când părintele, cetățean român, declară că este căsătorit, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se face numai după ce ofițerul de stare civilă a stabilit datele referitoare la soţi, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie şi din verificările în R.N.E.P

Dacă unul sau ambii părinți sunt cetățeni români, iar căsătoria acestora a fost încheiată în străinătate și nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgență a certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine în registrele de stare civilă române; nașterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinților

 

Dacă ambii părinţi sunt cetăţeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, apostilat/supralegalizat, precum şi traducerea legalizată a acestuia.

Dacă părinţii solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale în România nu pot prezenta certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine în faţa cărora a fost oficiată căsătoria, dau în faţa ofiţerului de stare civilă o declarație potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 18.1 - descarcă.

Declarație, dacă este cazul

- original

 

(Anexa nr. 41 - descarcă)

Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul și consimțământul mamei

 

Declarația cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în fața OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în fața NOTARULUI PUBLIC

Domiciliul copilului

Declarație, dacă este cazul

- original

(Anexa nr. 19 - descarcă)

În cazul în care părinții au domicilii diferite, părintele care declară nașterea va da o declarație din care să rezulte la care dintre părinți are domiciliul copilul

Declarație notarială, dacă este cazul

- original

În cazul în care declararea nașterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinți, iar domiciliul acestora nu este comun, se prezintă declarația notarială a oricăruia dintre părinți, din care să rezulte domiciliul copilului;

Numele/ prenumele copilului

Declarație, dacă este cazul

- original-descarcă

În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii este diferit de cel declarat, înregistrarea nașterii se face în baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, dată în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului

Declarație, dacă este cazul

- original-descarcă

Dacă părinții căsătoriți poartă nume de familie diferit, se solicită declaraţia scrisă dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către ambii părinţi cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

 

Hotărâre cu privire la numele copilului - instanța de tutelă, dacă este cazul

- original

În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie al copilului, instanța de tutelă hotărăște numele copilului și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la S.P.C.L.E.P./primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere

În cazul în care ofițerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, iar părinții nu vor să opteze pentru un alt prenume, instanța de tutelă hotărăște prenumele copilului.

În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal , dacă este cazul

- original

 

(Anexa nr. 18.2 - descarcă)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

 

NU DA SI NU PRIMI MITA

Campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase

Sondaj
Apreciați activitatea Primăriei Prundu Bârgăului:
Informatii Contact
Primăria Prundu Bîrgăului

Str. Principală, nr. 512
Loc. Prundu Bîrgăului
Cod 427230
Jud. Bistrița-Năsăud

Tel.  0263265011
Fax 0263265009

Program de lucru:
Luni-Vineri, intre orele 08.00-16.00