Cauta in site
Noutati

21.04.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public

03.11.2016
Informare cetateni - delimitare si numerotare sectii de votare - alegeri parlamentare 2016

10.11.2015
GHID DE INFORMARE PENTRU CETĂȚENI ÎN RELAȚIA CU STRUCTURILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

03.02.2014
Comuna Prundu Bârgăului anunta publicul interesat ca poate beneficia de conexiune wireless gratuita la internet in centrul comunei.

21.05.2013
COMUNA PRUNDU BÂRGĂULUI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE",
... citeste mai mult

Vreme

PROIECTE HOTARARI 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, Primariei, Institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu Bargaului pe anul 2020

 Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din comuna Prundu Bargaului catre AQUABIS SA

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor de apa si canalizare in perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a repezentantului Consiliului Local Prundu Bargaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern maangerial pe anul 2020 in comuna Prundu Bargaului

Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Prundu Bargaului

PROIECTE HOTARARI 2019

Proiect hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020

Proiect hotarare privind aprobarea nivelului/cuantumului taxei speciale de salubrizare si a Regulmentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Prundu Bargaului

Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu Bargaului in anul 2020

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Prundu Bargaului

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de distribuire, montare si pastrare a placutelor cu numere administrative a imobilelor in comuna Prundu Bargaului.

Hotarare privind analiza si aprobarea executiei bugetului local al comunei Prundu Bargaului la data de 30.06.2019.

Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de distanta maximal pentru serviciul public de transport persoane in regim de taxi la nivelul comunei Prundu Bargaului

Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Prundu Bargaului

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Prundu Bargaului

 


PROIECTE HOTARARI 2018

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2019.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2019.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2017.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2018.

PROIECT BUGET 2018-2021 AL COMUNEI PRUNDU-BIRGAULUI.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului nde vanzare si distribuire a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publica catre locuitorii comunei Prundu-Birgaului si catre unitatile de interes local de pe raza comunei Prundu-Birgaului.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de Cetataean de onoare al comunei Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Proiect de hoatarare privind aprobarea regulamentului de autorizare si desfasurare a activitatilor, comerciale pe raza comunei Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta pentru familiile si persoanele care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii si accidente la nivelul comunei Prundu-Birfaului.

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2018.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2018.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a celor 16 unitati locative, construite prin ANL in regim de inchiriere pentru tineri in blocul situat in str. Bistricioarei f.n din comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarilor impozitului pentru cladiri si terenuri neangrijite cu pana la 500% si a criteriilor de incadrare a imobilelor in cladiri si terenuri neangrijite in com Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Medicina scolara.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul invatamantului, a sportului, promivarii traditiilor populare si mestesugurilor, protectiei mediului si amenajarii estetic edilitare a gospodariilor si sediilor agentilor economici din localitatea Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare piata comercializare masa lemnoasa pentru foc destinata cetatenilor comunei Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planului de urbanism si amenajarea teritotiului.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea si inchirierea acestora.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind pasunatul si unele masuri de administrare a pajistilor si a fondului forestier aflate in proprietatea comunei Prundu-Birgaului jud Bistrita-Nasaud.

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, primariei, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu+Birgaului pe anul 2017.

Coperta -Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030-partea 1

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030- partea 2

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030-partea 3

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030- partea4

Strategia de dezvoltare durabila a comunei Prundu-Birgaului pentru perioada 2016-2020 cu perspectiva 2030- partea 5

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2017.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2017.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de resedinta.

Proiect de hotarare privind respingerea solicitarii operatorului SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din judetul Bistrita-Nasaud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport si transfer al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special: Tarif 1-persoane fizice urban, Tarif 2-persoane fizice rurale.

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare  si Functionare a Pietei Agroalimentare a comunei Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2015.

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, primariei, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu-Birgaului.

Proiect de hotarare aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la finele anului 2015

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de masuri privind stabilirea obligatiilor si raspunderilor ce revin Consiliului Local, primariei, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor, pentru buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena in comuna Prundu-Birgaului.

 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli (IX) al comunei Prundu-Birgaului pe anul 2015.

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2016.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Prundu-Birgaului in anul 2016.

Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii scrisori de garantie bancara in valoare de 329.942,8 lei de la Fondul de Garantare a Creditului rural -IFN SA pentru finantarea de investitii derulate prin FEADR Masura 413322, pentru realizarea investitiei ,,ACHIZITIONARE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA , SALUBRIZARE SI ADMINISTRARE PIETE AL COMUNEI PRUNDU-BIRGAULUI''

NU DA SI NU PRIMI MITA

Campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase

Sondaj
Apreciați activitatea Primăriei Prundu Bârgăului:
Informatii Contact
Primăria Prundu Bîrgăului

Str. Principală, nr. 512
Loc. Prundu Bîrgăului
Cod 427230
Jud. Bistrița-Năsăud

Tel.  0263265011
Fax 0263265009

Program de lucru:
Luni-Vineri, intre orele 08.00-16.00